hello

hello

Kiến thức xuất nhập khẩu

Xác định ngày hàng hóa đến cửa khẩu

Xác định ngày hàng hóa đến cửa khẩu

18/12/2013 5:00 PM

Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 128/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ 01/11/2013 quy định liên quan đến “ngày hàng hóa đến cửa khẩu” đã gây vướng mắc cho cơ quan hải quan khi thực hiện.

Cụ thể, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho rằng, căn cứ khoản 3, Điều 11 thì “ngày hàng hóa đến cửa khẩu là ngày ghi trên dấu của cơ quan hải quan đóng lên bản khai hàng hóa (bản lược khai hàng hóa) nhập khẩu tại cảng dỡ hàng trong hồ sơ phương tiện vận tải nhập cảnh”. đồng đỏ thanh tròn đồng thau c3604

Tuy nhiên, đơn vị này cho biết, hiện ngành Hải quan còn thực hiện thông quan điện tử với tàu biển (e-Manifest). Theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 63/2011/TT-BTC ngày 13/5/2011 của Bộ Tài chính thì “thời điểm gửi thông báo tàu đến cảng được xác định là thời điểm hàng nhập khẩu chuyên chở trên tàu đến cửa khẩu Việt Nam”.

Như vậy, có sự không thống nhất trong quy định về “ngày hàng hóa đến cửa khẩu” trong trường hợp này.

Tổng cục Hải quan cho biết, việc xác định “ngày hàng hóa đến cửa khẩu” tại khoản 3 Điều 11 Thông tư 128/2013/TT-BTC quy định cho loại hình thực hiện thủ tục hải quan thủ công, còn quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 63/2011/TT-BTC áp dụng loại hình thủ tục hải quan điện tử. Như vậy quy định này là phù hợp và thống nhất.

Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan ghi nhận đề xuất của Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu, với trường hợp khai báo e-Manifest thì ngày hàng đến cửa khẩu thực hiện theo khoản 3 Điều 9 Thông tư 63/2011/TT-BTC. Theo đó, ngày hàng đến cửa khẩu là ngày tàu đến trên thông báo tàu đến cảng. Khi triển khai rộng rãi e-Manifest cho tất cả các hãng tàu, hãng hàng không thì sẽ thực hiện thống nhất.

TRA CỨU MÃ HS - BIỂU THUẾ

Vui lòng điền mã HS (VD: 48201000) hoặc từ khóa (VD: sổ tay) để tra cứu.

Hổ trợ trực tuyến

TƯ VẤN XUẤT NHẬP KHẨU

THÔNG TIN

VIDEO

Quảng cáo

Thống kê truy cập