hello

hello

Tin tức

Một số điểm mới trong xử phạt vi phạm hành chính về hải quan

Một số điểm mới trong xử phạt vi phạm hành chính về hải quan

24/12/2013 5:00 PM

Tại Thông tư số 190/2013/TT-BTC ngày ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan có một số điểm mới đối với việc ra quyết định và thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Cụ thể tại Điều 23 và Điều 27 có những điểm mới như sau:
- Được áp dụng hình thức ra quyết định xử phạt tại chỗ đối với trường hợp phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức; đồng đỏ thanh tròn đồng thau c3604
- Thời hạn ra quyết định xử phạt là 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính (trước đây là 10 ngày);
 
- Trường hợp chậm nộp tiền phạt, ngoài việc phải nộp đủ số tiền phạt thì cứ mỗi ngày chậm nộp phạt, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05%/ngày tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 26/01/2014, thay thế Thông tư số 193/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính và Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009 của Chính phủ.

TRA CỨU MÃ HS - BIỂU THUẾ

Vui lòng điền mã HS (VD: 48201000) hoặc từ khóa (VD: sổ tay) để tra cứu.

Hổ trợ trực tuyến

TƯ VẤN XUẤT NHẬP KHẨU

THÔNG TIN

VIDEO

Quảng cáo

Thống kê truy cập